ซีดีไอพี รับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา

    ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์

 

 

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก Awards ซีดีไอพี รับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา