พบปะหารือ นพ.สสจ.เชียงใหม่และภญ.นฤมล

   

      ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด พบปะหารือกับร้อยเอกภูรีวรรธน์. โชคเกิด นพ.สสจ.เชียงใหม่และภญ.นฤมล เพื่อพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรคุณภาพดี ด้วยหลัก GMP PICs และสนับสนุนวัตถุดิบของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก พบปะหารือ นพ.สสจ.เชียงใหม่และภญ.นฤมล