ข่าวสาร

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครงานจำนวน 4 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครงาน

1. ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  จำนวน  2  ตำแหน่ง

เพศหญิง   

อายุ 22-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร

                                            - สาขาวิทยศาสตร์โภชนา

                                            - เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

                                            - สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

 

2.ตำแหน่ง นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง จำนวน  2  ตำแหน่ง

เพศหญิง   

อายุ 22-35 ปี

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี - สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

                                            - สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ขึ้นไป

สนใจติดต่อ 088-8097540 คุณณฤดี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประกาศรับสมัครพนักงาน 2564