โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage ปี 2563

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage ปี 2563

เน้นพัฒนาผู้ประกอบการและผู้ที่สนในจะดำเนินธุรกิจด้าน Food & Beverage (อาหารและเครื่องดื่ม) 

ภาพกิจกรรมการรับสมัครและอบรมผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

                 

         

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage ปี 2563

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (สบู่ก้อน)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (สบู่ก้อน)

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใสยาวมวลชน ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ประจำปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนโดย กรมการข้าว วิจัยและพัฒนาโดย บมจ.ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด  

เมื่อวันที่  6 พฤศจิกายน 2563

      

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (สบู่ก้อน)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่น้ำนมข้าวอินทรีย์

กลุ่มวิสาหกิจศูนย์ข้าวชุมชนบ้านบัว ต.บ้านตุ๋น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ประจำปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนโดย กรมการข้าว วิจัยและพัฒนาโดย บมจ.ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด     
โดยได้มีการร่วมกิจกรรมพัฒนาแปรรูปจากข้าว                 
 ** Workshop การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว 
กลุ่มที่ 1  พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากข้าวหอมมะลิ       ขนาด 40 กรัม 
กลุ่มที่ 2  พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากข้าวไรซ์เบอรี่       ขนาด 50 กรัม 
กลุ่มที่ 3  พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่จากข้าวหอมมะลิแดง    ขนาด 60 กรัม
เมื่อวันที่ 4-6 ตุลาคม 2563  
 
                
 
 
 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่น้ำนมข้าวอินทรีย์

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

จากน้ำมันรำข้าวทับทิมชุมแพ (Cleansing Oil)
ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร  สนับสนุนโดยกรมการข้าว  วิจัยและพัฒนาโดย บมจ.ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
 
         
คุณอยู่ที่: หน้าแรก