อบรมOfflineโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stars :All Stars) ปีงบประมาณ 2564

ภาพบรรยากาศการอบรม
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stars :All Stars) ปีงบประมาณ 2564
โดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
‐------------------------------------------------------------------------------------------------

ลงพื้นที่ Workshop วันที่ 17/10/2564

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

"เซรั่มจมูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง"

สนับสนุนโดย : กรมการข้าว และ บมจ.ซีดีไอพี (ประเทศไทย)

ณ วิสาหกิจชุมชนร่วมใจพัฒนาปลูกข้างสังข์หยดเมืองพัทลุง

                                

อ่านเพิ่มเติม: ลงพื้นที่ Workshop วันที่ 17/10/2564

ลงพื้นที่ Workshop วันที่ 16/10/2564

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

"เซรั่มจมูกข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง"

สนับสนุนโดย : กรมการข้าว และ บมจ.ซีดีไอพี (ประเทศไทย)

ณ วิสาหกิจชุมชนร่วมใจพัฒนาปลูกข้างสังข์หยดเมืองพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ลงพื้นที่ Workshop วันที่ 16/10/2564

กิจกรรม Cluster Visit @TSP

กิจกรรม Cluster Visit @TSP 

Online มาดูกัญ(ชา)......CANNABIS HUB

 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

 

 

 

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพออแกนิค ประเภทชาตะไคร้

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพออแกนิค ประเภทชาตะไคร้ 

CDIP ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) การแปรรูปตะไคร้เป็นผลิตภัณฑ์ ผงชงดื่ม ชาตะไคร้ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกรราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

https://www.youtube.com/watch?v=MGFvsR0WAG4

 

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก