อบรมOnlineโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stars :All Stars) ปีงบประมาณ 2564

ภาพบรรยากาศการอบรม Online
กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stars :All Stars) ปีงบประมาณ 2564
โดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   

        

คุณอยู่ที่: หน้าแรก อบรมOnlineโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME - Early Stars :All Stars) ปีงบประมาณ 2564