โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knawledine-Based OTOP  KBO) 

จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2565 ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป เจลทากันยุง โลชั่นทากันยุง และผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดน้ำ

   

     

     

               

คุณอยู่ที่: หน้าแรก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2565