โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2565

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knawledine-Based OTOP  KBO) 

จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2565 ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 หมูสวรรค์ กระเทียมแช่อิ่ม Sleeping Mask เยลลี่ระงับกลิ่นปาก และผลิตภัณฑ์ขิงแก้ว

                    

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2565