ติดต่อเรา

 

 

  บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

 131 ห้อง 227 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน   ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0107561000102

  0-2564-7000 ต่อ 5214, 5227

  该邮件地址已受到反垃圾邮件插件保护。要显示它需要在浏览器中启用 JavaScript。

  http://www.cdipthailand.com

 

 
 
 
 
我在这里: 首页 ติดต่อเรา