ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 6

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "SME ดาวรุ่ง" จากการประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

อ่านเพิ่มเติม: ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 6

ซีดีไอพี รับรางวัลชมเชยระดับภาคกลางและภาคตะวันตก การประกวด STI Thailand Award 2012

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคกลางและภาคตะวันตก การประกวด STI Thailand Award 2011 (Green innovation) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติผลการตัดสิน รางวัล STI Thailand Award 2011 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

ซีดีไอพี รับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา

     ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ "การให้บิรการพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก