ซีดีไอพีได้รับรางวัลชมเชยวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก STI Thailand Award 2014

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลชมเชย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดใหญ่  “STI Thailand Award 2015” ระดับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) จัดขึ้นเมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

อ่านเพิ่มเติม: ซีดีไอพีได้รับรางวัลชมเชยวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก STI Thailand Award 2014

ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 6

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "SME ดาวรุ่ง" จากการประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2557 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

 

อ่านเพิ่มเติม: ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 6

ซีดีไอพี รับรางวัลชมเชยระดับภาคกลางและภาคตะวันตก การประกวด STI Thailand Award 2012

บริษัท ซีดีไอพี(ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคกลางและภาคตะวันตก การประกวด STI Thailand Award 2011 (Green innovation) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติผลการตัดสิน รางวัล STI Thailand Award 2011 พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตก ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 

ซีดีไอพี รับใบประกาศเกียรติคุณจากวุฒิสภา

    ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่ประจักษ์

 

 

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก