เข้าพบคุณวิฑูร บริษัทติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติWJ

   คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบคุณวิฑูรบริษัทติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติWJ เพื่อดูความเป็นไปได้ในการนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ใน LINE การผลิตของโรงงานผลิตยาเพื่อเสริมศักยภาพการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของกลุ่ม บริษัท อาทิเช่น การผลิตอาหารเสริม การผลิตเครื่องสำอางค์ การผลิตยา โดยเครื่องจักรอัตโนมัตินี้จะเพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการผลิตลดความผิดพลาดเพื่อให้ลูกค้าที่ผลิต OEM กับเรามีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น คาดว่าแผนในการทำการผลิตอัตโนมัติจะได้เริ่มต้นภายในปีนี้

อ่านเพิ่มเติม: เข้าพบคุณวิฑูร บริษัทติดตั้งเครื่องจักรอัตโนมัติWJ

เยี่ยมขอบคุณ คุณวรัญญู GM Choice

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด       เยี่ยมขอบคุณ คุณวรัญญู GM Choice 

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมขอบคุณ คุณวรัญญู GM Choice

พบปะหารือ นพ.สสจ.เชียงใหม่และภญ.นฤมล

   

      ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด พบปะหารือกับร้อยเอกภูรีวรรธน์. โชคเกิด นพ.สสจ.เชียงใหม่และภญ.นฤมล เพื่อพัฒนาการผลิตยาสมุนไพรคุณภาพดี ด้วยหลัก GMP PICs และสนับสนุนวัตถุดิบของท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

อ่านเพิ่มเติม: พบปะหารือ นพ.สสจ.เชียงใหม่และภญ.นฤมล

เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล

               

      คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล ทหารเรือ สัตหีบ เพื่อหารือและให้คำปรึกษาทางด้านระบบความสะอาดสุขลักษณะและอาหารปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม: เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล

เข้าเยี่ยมชมบริษัท CP ALL (Extra)

    คุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วยคุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด   และคุณพัชดาพร นรวรางกูร ตำแหน่ง Pharma Senior Manager ตัวแทนบริษัทได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมชมบริษัท CP ALL (Extra)

อ่านเพิ่มเติม: เข้าเยี่ยมชมบริษัท CP ALL (Extra)

คุณอยู่ที่: หน้าแรก