CDIP รับเลือกเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเลือกเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จากงานประกาศเกียรติคุณ ธุรกิจแห่งความเป็นเลิศ SMS THAILAND AWARDS 2017 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ซีดีไอพี รับรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่น 2018

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล ธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น TOP BRAND AWARDS 2018 ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

     จากงานประกาศรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย "ร้อยดวงใจสร้างไทยยั่งยืน" ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 10

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการผู้บริหารบริษัท บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "SME ดาวรุ่ง" จากการประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 9

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการผู้บริหารบริษัท บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "SME ดาวรุ่ง" จากการประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

ซีดีไอพี ได้รับรางวัลจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับของที่ระลึกจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นผู้นะคุณประโยชน์ให้แก้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2557 ซึ่งได้มอบให้เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558

 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก