ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 8

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "SME ดาวรุ่ง" จากการประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559

 

 

 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 8