ซีดีไอพี ได้รับรางวัลยกย่องสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดธรรมาภิบาล แห่งปี 2559

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลยกย่องสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายนการประกวดธรรมาภิบาล แห่งปี 2559 จากงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ใน วันที่ 10 มีนาคม 2559

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ซีดีไอพี ได้รับรางวัลยกย่องสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายในการประกวดธรรมาภิบาล แห่งปี 2559