ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 10

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการผู้บริหารบริษัท บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "SME ดาวรุ่ง" จากการประกวด สุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 จาก สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ซีดีไอพี รับรางวัลสุดยอด SMEs ดาวรุ่ง ครั้งที่ 10