ซีดีไอพี รับรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่น 2018

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล ธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น TOP BRAND AWARDS 2018 ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

     จากงานประกาศรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น โครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย "ร้อยดวงใจสร้างไทยยั่งยืน" ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ซีดีไอพี รับรางวัลธุรกิจผลิตภัณฑ์ดีเด่น 2018