CDIP รับเลือกเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยมแห่งปี 2560

     บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเลือกเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จากงานประกาศเกียรติคุณ ธุรกิจแห่งความเป็นเลิศ SMS THAILAND AWARDS 2017 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร จัดโดย ชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

คุณอยู่ที่: หน้าแรก CDIP รับเลือกเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยมแห่งปี 2560