บริการวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ พัฒนาสูตรและรูปแบบของผลิตภัณฑ์

         บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด หรือชื่อเต็ม CONCEPTUAL DEVELOPMENT INTELLECTUAL PROPERTIES  ถูกตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ สายเลือดนักวิจัย ในปี พศ.2552โดยคอนเซปต์ในการตั้งบริษัทมาจากการเห็นช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ผลิตงานวิจัย(นักวิจัย) ผู้ใช้งานวิจัย(อุตสาหกรรม) และผู้บริโภคงานวิจัย(ตลาดหรือผู้บริโภค) ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นความเชื่อมโยงของทั้ง 3หน่วยนี้ จึงได้ก่อตั้งบริษัทขึ้น โดยมุ่งหวังว่าจะเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดความตื่นตัวในการนำงานวิจัยไทยมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และผลิตเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ(อาหารเสริม เครื่องดื่ม สมุนไพร และเครื่องสำอางค์)ได้จริงการทำงานของ CDIP มุ่งหวังให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้นักวิจัยไทยรู้จักการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เห็นความสำคัญและกระตุ้นการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นการต่อยอดงานวิจัยไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบเพื่อสุขภาพจากไทยสู่ตลาดโลกเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรโดยการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสร้างความมั่นคงทางการพัฒนายาสมุนไพรในประเทศเพื่อมุ่งหวังการลดสัดส่วนการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการของเราซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา, ผู้จัดการโครงการผลิตภัณฑ์และผู้ประสานงานโครงการมีความเต็มใจและตั้งใจให้บริการลูกค้าทุกท่านเสมือนเป็น "Partner" กัน ดั้งนั้น เราจึงเป็นหนึ่งในเบื้องหลังความสำเร็จของบริษัทผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชั้นนำทั่วประเทศหรืออาจกล่าวได้ว่าเราคือส่วนหนึ่งในการสร้างเงินหมุนเวียนภายในประเทศด้านตลาดสุขภาพมากกว่า 1,000ล้านบาท

  • s1
  • s2
  • s3

นวัตกรรมใหม่(รายละเอียดคลิ๊กที่รูป)

   
  น้ำมันจระเข้ สารสกัดจากว่านตาลเดี่ยว  
  Download CROCOSIA™ Brochure Download STALEAF™ Brochure  
  Download CROCOSIA™ Brochure TH Download STALEAF™ Brochure TH  

          นวัตกรรมใหม่ที่ทางบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการวิจัยน้ำมันจระเข้และว่านตาลเดี่ยวเพื่อหาสรรพคุณที่ดีที่สุด ซึ่งจากการวิจัยน้ำมันจระเข้มีสรรพคุณในการรักษาแผลเป็นได้ผลดีมาก ส่วนสารสกัดจากว่านตาลเดี่ยวช่วยให้ผิวขาวใสเป็นธรรมชาติ

 

ติดต่อเรา

131 ห้อง 227 อาคารกลุ่มนวัตกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  0-2564-7000 ต่อ 5204, 0-2564-7200 ต่อ 5205

 0-2564-7745

 innmanager.cdip@gmail.com

 http://www.cdipthailand.com

 ติดต่อสอบถามเพิ่ม

คุณพิชชากานต์  พิทยกรพิสุทธิ์
ตำแหน่ง: Chief Operating Officer
โทรศัพท์: 086-317-2193
อีเมล์: pichchakarn.cdip@gmail.com

ฝ่ายการวิจัยและพัฒนาโครงการนวัตกรรม 
คุณปรารถนา ทาประเสริฐ 
โทรศัพท์: 088-809-7539 
อีเมล์: ispofficer1.cdip@gmail.com
 
คุณจุรีวรรณ รองศักดิ์
ตำแหน่ง: Innovation Manager
โทรศัพท์: 088-809-7536
อีเมล์: innmanager.cdip@gmail.com
 
ฝ่ายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และฝ่ายการปรุงยาสำหรับผู้ป่วยเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย์
คุณณัฐทพงศ์ เพ็ชรสังหาร 
โทรศัพท์: 088-809-7538
อีเมล์: ppsupervisor.cdip@gmail.com
 
ฝ่ายการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ
คุณพิมพ์พิชชา ถวายเทียนทวี
โทรศัพท์: 088-809-7537
อีเมล์: labofficer1.cdip@gmail.com

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก Uncategorised บริการวิจัยและพัฒนา วิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ พัฒนาสูตรและรูปแบบของผลิตภัณฑ์