Compounding Drug

 

 

 

 

 

 

 

          ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาวัตถุดิบที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ยา หรือวิตามินและสารสกัด ประเภทใหม่ๆขึ้นมามากมายซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพทั้งผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่ป่วย ให้เหมาะสมกับพฤติกรรม สุขภาพและอาการความเสื่อมหรืออาการป่วย ซึ่งยาและอาหารเสริมที่จำหน่ายกันอยู่ในปัจจุบัน  เป็นยาที่ผลิตจำนวนครั้งละมากๆ เป็นสูตรมาตรฐานที่ใช้สำหรับผู้ป่วยทั่วไป ทำให้ปริมาณการใช้และผลในการรักษาของผู้ป่วยแต่ละรายไม่เหมือนกัน ด้วยเหตุนี้ทำให้ Compounding Drugกำลังเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในกลุ่มโรงพยาบาลและคลินิก Anti-aging จะเห็นได้จากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ของคลินิกเสริมความงาม ที่เริ่มมีการจ่ายยาหรืออาหารเสริมให้กับลูกค้า หรือแม้แต่การเปิดคลินิก Anti-aging, Compounding Pharmacy ในโรงพยาบาล มีการตั้งตำรับและการผสมสูตรของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือผลิตภัณฑ์ยาเพื่อให้เหมาะกับผู้บริโภคหรือผู้ป่วยเฉพาะราย ในลักษณะ Personalize medicine, Tailor-made medicine

          ด้วยความต้องการดังกล่าวนี้เอง  ทางบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ สารสกัดจากสมุนไพร สารสกัดจากพืช  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ และมีวัตถุดิบที่หลากหลาย รวมไปถึงการมี Pilot  Plant  ที่สามารถรองรับการผลิตในปริมาณขนาดเล็กๆ สำหรับผู้บริโภคเฉพาะรายได้ จึงเปิดบริการ Compounding Drug Service เพื่อเป็น partner  ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในโรงพยาบาล,คลินิกรักษาโรค,ศูนย์ Anti-aging,ศูนย์ wellness center,  หรือแม้กระทั่งการผลิตผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อการวิจัยพัฒนาให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถตอบสนองการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคเฉพาะรายตามความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในลักษณะ serenade medicine, Tailor-made medicine หรือ personalized medicine ได้

สนใจติดต่อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-8809-7538

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Line ID : 0888097538

FB : CDIP ITB

คุณอยู่ที่: หน้าแรก Compounding Drug