การเสริมสร้างคอลลาเจน ด้วยการรับประทาน

 

ความแตกต่าง คอลลาเจน ไฮโดรไลเซท คอลลาเจน เปปไทด์ คอลลาเจน ไตรเปปไทด์
ขนาดโมเลกุล(ดาลตัน) 3,000-5,000 น้อยกว่า 2,000 1,500
กรดอะมิโนต่อโมเลกุล 30-100 30-100 3
ปริมาณที่แนะนำในการบริโภคต่อวัน 10 3 3
 
เมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของ คอลลาเจน ทั้ง 3 ประเภทจะพบว่า คอลลาเจน ไตรเปปไทด์ สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายสามารถได้ดีที่ สุด เนื่องจากมีขนาดโมเลกุลเล็กและจำนวนกรดอะมิโนน้อย รองลงมาคือ คอลลาเจน เปปไทด์ และ คอลลาเจน ไฮโดรไลเซท ตามลำดับ แต่หลายๆ คนอาจสงสัยว่าการบริโภคคอลลาเจนปลอดภัยจริงหรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้กำหนดปริมาณ คอลลาเจน ที่ควรบริโภคต่อวันไม่เกิน 10 กรัม สำหรับ คอลลาเจน ไฮโดรไลเซท และไม่เกิน 3 กรัม สำหรับ คอลลาเจน เปปไทด์ และคอลลาเจน ไตรเปปไทด์ นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรฐัอเมริกา ได้จัดให้ผลิตภัณฑ์คอลลาเจน เป็นสารหรือส่วนประกอบที่สามารถใส่ในอาหารได้อย่างปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยได้รับ GRAS (Generally recognize as safe) ซึ่งรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ
 
รูปแบบการใช้ประโยชน์ของคอลลาเจน?
 
คอลลาเจนสามารถนำมาใช้ในการผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ได้หลายรูปแบบเช่น ชนิดเม็ด ผงชงดื่ม ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม หรือแม้กระทั่งในรูปแบบของเจล ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีข้อดีแตกต่าง
 
ข้อเปรียบเทียบ ชนิดเม็ด ผงชงดื่ม ผลิตภัณฑ์พร้อมดื่ม เจล
ความสะดวกในการพกพา สะดวก สะดวก สะดวก สะดวกน้อย
ปริมาณการบรรจุสารสำคัญ(มก.) 1-1,500 10,000 10,000 10,000
การกระจายตัว (นาที) 30-40 5-10 5-10 5-10

เมื่อทราบข้อแตกต่างของ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในรูปแบบต่างๆ แล้ว ก็อยู่ที่ว่าคุณเหมาะกับแบบไหน เพื่อที่จะช่วยเสริม บำรุงสุขภาพ ร่างกายของเราให้ดีขึ้น

คุณอยู่ที่: หน้าแรก การเสริมสร้างคอลลาเจน ด้วยการรับประทาน