อวท. พาเจ้าหน้าที่บริษัท CP เยี่ยมชมบริษัท CDIP

อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย พาคณะเจ้าหน้าที่ในเครือ CP เยี่ยมชมบริษัท CDIP (Thailand) ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 

 

 
 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก อวท. พาเจ้าหน้าที่บริษัท CP เยี่ยมชมบริษัท CDIP