งานสมุนไพรแห่งชาติ

 

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การวิจัยพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ที่เวทีกลางงานสมุนไพรแห่งชาติ Hall 6-7 วันที่ 1ก.ย.59 เวลา 12.00 - 13.00 น.

 

 

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ จำกัด  ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การวิจัยพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ที่เวทีกลางงานสมุนไพรแห่งชาติ Hall 6-7 วันที่ 1ก.ย.59 เวลา 12.00 - 13.00 น.

 

 

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก งานสมุนไพรแห่งชาติ