วิทยากรบรรยายในกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์และนวัตกรรม

              

  ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในกิจกรรมค่ายความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี จำนวน 144 คน ในวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น.บรรยายในเรื่องต่อยอดนวัตกรรมในทางธุรกิจ  ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก วิทยากรบรรยายในกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์และนวัตกรรม