พบท่าน CEO ตติย แห่ง OTOP จ.เพชรบุรี

 

        

   คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบท่าน ตติย แห่งบริษัท OTOP จ.เพชรบุรี   สำหรับแผนการพัฒนาสินค้าและการสร้าง OTOP ที่แข็งแกร่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก พบท่าน CEO ตติย แห่ง OTOP จ.เพชรบุรี