พบคุณออย ร้านแม่กิมลั้ง

 

       

 คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบและขอคำปรึกษาจากคุณออย แห่งร้านแม่กิมลั้ง ร้านขนมหม้อแกงและร้านของฝากชื่อดัง

คุณอยู่ที่: หน้าแรก พบคุณออย ร้านแม่กิมลั้ง