เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล

               

      คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล ทหารเรือ สัตหีบ เพื่อหารือและให้คำปรึกษาทางด้านระบบความสะอาดสุขลักษณะและอาหารปลอดภัย

คุณอยู่ที่: หน้าแรก เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงเรียนฝึกทหารใหม่ชุมพล