งาน CDIP OPEN HOUSE 2018 ครั้งที่ 1

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการจัดอบรม  CDIP OPEN HOUSE 2018 ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นงานวิจัยระดับนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ในวันพฤหัส ที่ 14 มิถุนายน 2561 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก งาน CDIP OPEN HOUSE 2018 ครั้งที่ 1