ลงพื้นที่สวนกัญชง จ.สุโขทัย

       

เจ้าหน้าที่และทีมนักวิจัย บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อศึกษาดูงานสวนกัญชง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565

 

     

 
 

 

 

 

 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ลงพื้นที่สวนกัญชง จ.สุโขทัย