โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ.ลำปาง 2565

ภาพกิจกรรมของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงาน OTOP สินค้าล้ำค่า จากภูมิปัญญา จังหวัดลําปาง วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จังหวัดลำปาง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จ.ลำปาง 2565