CDIP เข้าร่วมงาน OBORSEANA Presidential Board Meeting in Thailand

     

ภาพกิจกรรมของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในงาน OBORSEANA Presidential Board Meeting in Thailand "Welcome Dinner & Biz Network" เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 18.00-20.00 น. Event Square ชั้น 2 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยภายในงานทางซีดีไอพีได้มีการเข้าร่วมออกบูทแสดงสินค้าทั้งกลุ่มของอาหาร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ซึ่งได้มีการใช้นวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
 

     

คุณอยู่ที่: หน้าแรก CDIP เข้าร่วมงาน OBORSEANA Presidential Board Meeting in Thailand