มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ CDIP เปิดหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจกัญชา-กัญชงระดับสูงสร้างรายได้จากพืชเศรษฐกิจใหม่

                

          เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท Communication One จำกัด และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวและลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) หลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจกัญชาและกัญชง (TU Cannabis & Hemp Business Program) ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคารโดมบริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำโดย

  • รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี
  • อาจารย์ ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นายธนิพัทธ์ ธรเลิศพิมล กรรมการบริหาร
  • นายภาคภูมิ วิทยาเวโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท Communication One จำกัด
  • นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการ และนายพิษณุ แดงประเสริฐ กรรมการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)    

 

              

นอกจากนี้ทางบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดพื้นที่เพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนาจากพืชกัญชา-กัญชงด้วย

     

 

 

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ CDIP เปิดหลักสูตรบูรณาการศักยภาพนักธุรกิจกัญชา-กัญชงระดับสูงสร้างรายได้จากพืชเศรษฐกิจใหม่