ข่าวสาร

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรับรางวัล SMEs ดีเด่นครั้งที่ 8 ประจำปี 2559        

          คุณพิชชากานต์ พิทยกรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนในการรับรางวัล SMEs ดีเด่นครั้งที่ 8 ประจำปี 2559ในงานพิธีมอบรางวัล SMEs National Awards 8th ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี เมื่อวันที่ 23 กันยยายน 2559 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 

 

คุณอยู่ที่: หน้าแรก บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรับรางวัล SMEs ดีเด่นครั้งที่ 8 ประจำปี 2559