ข่าวสาร

CDIP เยี่ยมชม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานมิลาโน 

          สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ผ่านมา ทาง CDIP มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมชม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานมิลาโน เพื่อหาแนวทางการทำงานร่วมกันในเชิงของธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่ง บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทที่ให้บริการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและเครื่องดื่ม ในรูปแบบต่างๆ  ได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ ฯลฯ ซึ่งในอนาคตทาง  CDIP อาจจะมีการพัฒนาต่อยอดการวิจัยและพัฒนาสูตรในส่วนของผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ทาง CDIP จึงเข้าไปเยี่ยมชมเพื่อดูกระบวนการผลิตและศึกษาเกี่ยวกับโรงงานการผลิตยาแผนปัจจุบันให้มากขึ้น ซึ่งทางห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานมิลาโน  เป็นบริษัทที่รับผลิตจำพวกผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันต่างๆ

        

      

      

      

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก CDIP เยี่ยมชม ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานมิลาโน