ข่าวสาร

"ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน  โดย...วราภรณ์ เทียนเงิน

บริษัทไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทั้งการผลิตสินค้าสมุนไพร อาหารเสริม ยาแผนโบราณ รวมทั้งสามารถนำงานวิจัยในประเทศไทย มาต่อยอดเป็นสินค้าได้อย่างสำเร็จ

“สิทธิชัย แดงประเสริฐ” ผู้บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) และ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ซีดีไอพี ถือเป็นบริษัทน้องใหม่ในประเทศ แต่เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วมาก และมีความต้องการสูงจากลูกค้าในประเทศ โดยเป็นบริษัท ที่สนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยในทั่วประเทศ นำมาต่อผลิตเป็นสินค้า สามารถนำไปขายได้จริงในตลาด ซึ่งในประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีมูลค่าสูงจำนวนมาก นักวิจัยไทยมีความสามารถสูงไม่แพ้ชาติใดในโลก

“ยังไม่มีบริษัทใดในประเทศไทย ทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายงานวิจัยกับภาคเอกชน นำงานวิจัยมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการ จึงเกิดปัญหางานวิจัยในประเทศจำนวนมาก ไม่ได้รับความสนใจ และเกิดปัญหางานวิจัยไม่ตรงกับภาคเอกชน รวมทั้งในปีนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ที่ส่งเสริมบริษัทที่มีงานวิจัย สามารถลดหย่อนภาษีได้ และมีเอกชนที่ขอรับสิทธิในระดับน้อย” นายสิทธิชัย กล่าว

บริษัทยังให้บริการครบวงจร ตั้งแต่คิดค้นสูตร รับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา รับจ้างผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้คำแนะนำต่างๆ มีเครือข่ายนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และนักวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อมร่วมมือพัฒนาวิจัยให้ตรงกับตลาดโลก โดยที่ผ่านมา มีการนำงานวิจัยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์กว่า 200 โครงการ ซึ่งมีการจดสิทธิบัตร และจดอนุสิทธิบัตรไว้แล้ว

ส่วน บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) หรือ “จีเอสพี” ทำหน้าที่รับจ้างผลิตสินค้ากลุ่มอาหารเสริมและความงาม ผลิตยาแผนโบราณ และยาสมุนไพร โดยได้ทำมานานถึง 10 ปี มีโรงงานอยู่ที่ จ.ลำพูน โดยโรงงานแห่งนี้ได้มีการลงทุนใหม่ไปแล้วเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นโรงงานผลิตยาที่ทันสมัยสุดในประเทศไทย และเป็นโรงงานยาตามมาตรฐาน GMP และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) 

ทั้งนี้ยาและอาหารเสริมที่ลูกค้าให้ผลิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม อาหารเสริมชะลอวัย อาหารเสริมกลุ่มคอลลาเจน อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริมที่สกัดมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะสกัดมาจากข้าว กำลังได้รับความนิยมสูง โดยมั่นใจว่า ตลาดอาหารเสริมมีศักยภาพเติบโตได้ดี เพราะเทรนด์ที่ดูแลสุขภาพสูงขึ้นทุกปี และสนใจทำตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปในตลาดอาเซียน

“โรงงานผลิตยาใน จ.ลำพูน เป็นโรงงานที่ทำได้ทำ คอนแทค ฟาร์มมิ่ง กับเกษตรกรในการปลูกสมุนไพร ส่งมาให้กับบริษัท และบริษัทก็มีเครือข่ายเกษตรกรที่ทำคอนแทค ฟาร์มมิ่งหลายจังหวัด ทำให้มีวัตถุดิบเพียงพอและตรงกับความต้องการ”นายสิทธิชัย กล่าว

นายสิทธิชัย กล่าวถึง การลงนามความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ของ บริษัท ซีดีไอพี และ บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี กับ บริษัท โคโคนโด ของจังหวัดโทยาม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมผลิตยาของญี่ปุ่น ทำตลาดในประเทศไทย และส่งออกไปในอาเซียน โดยให้ไทยเป็นประตูเชื่อมโยงการค้าสู่อาเซียน เพราะศักยภาพของไทยเป็นศูนย์กลาง เมดิฮับในอาเซียนอยู่แล้ว อีกทั้งบริษัทญี่ปุ่น มีความเชื่อมั่นกับบริษัท เพราะมีความสามารถผลิตงานวิจัย มีเครือข่ายงานวิจัยมากมาย และเป็นบริษัทที่มีศักยภาพผลิตสินค้ายาและอาหารเสริม

“บริษัท โคโคนโด ของจังหวัดโทยาม่า ญี่ปุ่น เป็นบริษัทยาทีมีอายุถึง 140 ปี และเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีความสามารถผลิตยาในระดับสูงมาก ซึ่งจะเริ่มร่วมมือผลิตยาออกสู่ตลาดในประเทศปีนี้ เชื่อมั่นว่า การร่วมมือกับ บริษัทของญี่ปุ่นในครั้งนี้ จะส่งเสริมบริษัททั้งเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ” นายสิทธิชัย กล่าว

ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมาย บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรมเจเอสพี (ประเทศไทย) จะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตยาและอาหารเสริม ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทยในอนาคต พร้อมกับจะนำ บริษัท ซีดีไอพี ที่จะก้าวเป็นผู้นำเกี่ยวกับนำงานวิจัยมาพัฒนาเป็นสินค้าให้ได้ และนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ภายใน 3 ปีข้างหน้า

แนวคิดทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

  • นำงานวิจัยที่มีมูลค่าสูง มาเป็นผลิตเป็นสินค้า
  • ผลิตงานวิจัย ให้ตรงกับความต้องการของเอกชน
  • มีเครือข่ายนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ
  • ผลิตยาและอาหารเสริมตามมาตรฐานระดับโลก มีความเชี่ยวชาญสูงสุด
  • จับมือกับนักลงทุนญี่ปุ่น พัฒนาสินค้าสู่ตลาด

ที่มา : http://www.posttoday.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/344038/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B5-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99

คุณอยู่ที่: หน้าแรก "ซีดีไอพี" ดันไทยฮับผลิตยา อาหารเสริมอาเซียน