บริการ

Workshop หลักสูตรการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโลชั่นลดการระคายเคืองผสมสาร CBD จากกัญชง

     

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโลชั่นลดการระคายเคืองผสมสาร CBD จากกัญชง" กล่าวเปิดงาน และแนะนำบริการที่สนับสนุนภาคเอกชนของ สวทช.

โดยคุณสนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และคุณพิษณุ แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเคล็ดลับความสำเร็จกลยุทธ์การสารสกัด ผลิตภัณฑ์ ที่มาจากกัญชง (CBD) ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Thailand Science Park

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

     

     

คุณอยู่ที่: หน้าแรก Workshop หลักสูตรการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบโลชั่นลดการระคายเคืองผสมสาร CBD จากกัญชง