ลงทะเบียน Training

การจัดเรียง คอลลาเจน บริเวณแผล เมื่อใช้ น้ำมันจระเข้

          คอลลาเจน เป็นโปรตีนชนิดนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะมีผิวที่แข็งแรงและเรียบเนียน และยังมีบทบาทสำคัญในการสมานแผลที่ผิวหนังโดยธรรมชาติ โดยการถูกสร้างใหม่ แต่ถ้าการสังเคราะห์คอลลาเจนขึ้นมาใหม่นี้ ผิดรูปแบบการจัดเรียง ผิดโครงสร้างจะทำให้ผิวบริเวณนั้นเกิดเป็นรอยนูนและจะทำให้เกิดแผลเป็นในที่สุด

ที่มา: Hua-Liang Li et al. , 2012

epi = epidermal; h = hair follicle

จากภาพถ่ายผิวหลังจาก 28 วันของการทดสอบ

- รอยต่อระหว่าง epidermis และ dermis ของ ตัวอย่างกลุ่ม burn control จะมีร่องรอยการถูกทำลาย(รอยต่อไม่ชัดเจน)ในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ silver sulfadiazine มีรอยต่อที่ชัดเจนแสดงถึงการฟื้นฟูที่ดีแต่มีชั้น epidermis ที่หนามาก เมือเปรียบเทียบกับ ผิวปรกติและกลุ่มที่ใช้น้ำมันจระเข้

- รูขุมขน ในกลุ่มที่ใช้ น้ำมันจระเข้มีการฟื้นฟูดีที่สุดเมื่อเทียบกลุ่มแผลไฟไหม้อื่นๆ

- การจัดเรียง คอลลาเจน ในกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ น้ำมันจระเข้ มีการจัดเรียงที่สม่ำเสมอ ไม่รวมตัวเป็นกลุ่มก้อนซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดรอยแผลเป็นนูนในที่สุด

 

CROCOSIA น้ำมันจระเข้

คุณอยู่ที่: หน้าแรก การจัดเรียง คอลลาเจน บริเวณแผล เมื่อใช้ น้ำมันจระเข้