Nanova

NanoVa คืออะไร

          นาโนวาเจลเป็นกระบวนการลดขนาดอนุภาคของเจลให้มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร (ขนาดเล็กกว่า 200 นาโนเมตร) ทำให้นาโนวาเจลสามารถถูกดูดซึมได้ดีในลำไส้เล็กทำให้ร่างกายสามารถได้รับประโยชน์จากสารอาหารในผลิตภัณฑ์นาโนวาเจลอย่างครบถ้วน นอกจากนี้กระบวนการผลิตแบบนาโนวาเจลยังช่วยเพิ่มความคงตัวให้กับเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่แยกชั้น ทั้งยังยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

NanoVa ทำอย่างไร 
          นำเจลมาปั่นด้วยครื่องปั่นความเร็วสูง (High speed homogenizer) และความดันสูง ( High pressure homogenizer)

   

การปลดปล่อยยาผ่าน dialysis tube ที่เวลาต่างๆใน Phosphate buffer pH 7.4ในเจลความเข้มข้น 0.0069 กรัม/กรัม          

การซึมผ่านลำไส้เล็กในหมูของ glutathione จากเจลความเข้มข้น 0.0069 g/g ใน Phosphate buffer pH 7.4

      

ทำไมต้อง NanoVa
          ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูตาไธโอนที่อยู่ในรูปนาโนเจลขนาด 200 นาโนเมตร มีการดูดซึมในลำไส้หมูได้ดีกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูตาไธโอนที่อยู่ในรูปไมโครเจลประมาณ3 เท่า และได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูตาไธโอนในรูปเจลที่มีความคงตัวสูงมีอายุในการเก็บได้นานขึ้นจาก 6เดือนเป็น 1.5 ปี 

ดาวโหลดโปรชัว

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม ติดต่อ

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

131 ห้อง 204 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

(662) 564 7000 ต่อ 5204, +66 564 7200 ต่อ 5205

Facebook

 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก Nanova