Fimtech

          สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดเม็ดมีสารสำคัญ (Active) หลายชนิด อยู่ในตำรับเดียวกัน เช่น สารสกัดจากธรรมชาติ, แร่ธาตุและวิตามินรวม เป็นต้น จึงทำให้เม็ดแกนมีลักษณะที่ปรากฏเป็นสีของสารสำคัญหลายชนิด ทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่น่ารับประทาน

 

 

         

          เม็ดแกนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ทนต่อความชื้นและแสง เมื่อเก็บไว้นานๆ จะทำให้สารสำคัญสลาย เม็ดบวมและแตก จึงต้องทำให้มีการเคลือบเม็ดผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสารสำคัญและผลิตภัณฑ์มีอายุนาน
          ดังนั้นเพื่อง่ายต่อการรับประทานมากยิ่งขึ้นและมีกลิ่นหอมน่ารับประทาน ทางบริษัทจึงได้เพิ่มส่วนของกลิ่นเข้าไปในฟิล์มด้วยและมีประโยชน์ต่อทางการตลาด ซึ่งในส่วนของกลิ่นในรูปเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นยังไม่มีในท้องตลาดหรือมีน้อย

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม ติดต่อ

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด

131 ห้อง 204 อาคารกลุ่มนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 

(662) 564 7000 ต่อ 5204, +66 564 7200 ต่อ 5205

 
 
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก Fimtech