ซีดีไอพี บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยรังสิต

บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทำการบันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557

 

 

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ซีดีไอพี บันทึกตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยรังสิต