บริษัท ซีดีไอพี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน

คุณพิษณุ และ ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด และทีมงานได้ร่วมทอดกฐิน ณ สำนักสงฆ์บ้านโคกหนองแจง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2557

 

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บริษัท ซีดีไอพี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน