ลงทะเบียน Training

คุณสมบัติของว่านตาลเดี่ยว

          STALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยวเป็นสารสกัดที่ใช้ในเครื่องสำอางเพื่อผิวขาวSTALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยวมีคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสเอนไซม์ไทโรซิเนสเป็นเอนไซม์ในการกระบวนการสังเคราะห็เซลล์เม็ดสีในชั้นผิวหนังดังนั้นSTALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยวจึงช่วยในการยัยยั้งการสร้างเซลล์เม็ดสีเข้มและจะช่วยทำให้ผิวกระจ่างใส

 

ที่มา: Korawinwich Boonpisuttinant et al., 2014

ตัวอย่างSGLE – คือSTALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยว

IC50 คือเป็นค่าที้ใช้ในทางเภสัชกรรมเพื่อวัดการออกฤทธิ์ของยาหรือสารเคมี

IC50 มาจากคำว่า50% Inhibitory Concentration หมายถึงความเข้มของสารที่ออกฤทธิ์ยับยั้ง(antagonist) ได้50%

ซึ่งในที่นี้หมายความว่าค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ใช้ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ระดับ50% แสดงให้เห็นว่าสารสกัดที่ใช้ความเข้มข้นน้อยกว่ายิ่งดีกว่าในการออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส

STALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยวสารสกัดว่านตาลเดี่ยวให้ค่าที่ความเข้มข้นต่ำที่สุดในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่ระดับ50%

 

STALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยว

คุณอยู่ที่: หน้าแรก คุณสมบัติของว่านตาลเดี่ยว