ลงทะเบียน Training

การสร้างคอลลาเจนของว่านตาลเดี่ยว

STALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยวเป็นสารสกัดที่ใช้ในเครื่องสำอางเพื่อผิวขาวStaLeaf สารสกัดว่านตาลเดี่ยวมีคุณสมบัติช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน

ที่มา: Korawinwich Boonpisuttinant et al., 2014

กราฟแสดงการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน: SGLE (STALEAF™) สารสกัดว่านตาลเดี่ยวที่ความเข้มข้น0.1 มก/มลแสดงค่าการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ผิวหนังมนุษย์Fibroblast ที่สูงที่สุดและมีความแต่งต่างอย่างมีนัยยะเมื่อเปรียบเที่ยบกับตัวอย่างควบคุมยิ่งไปกว่านั้นสารสกัดSTALEAF™ยังให้ค่าการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่สูงกว่าวิตามินซีถึง26%

STALEAF™ สารสกัดว่านตาลเดี่ยว

คุณอยู่ที่: หน้าแรก การสร้างคอลลาเจนของว่านตาลเดี่ยว