ลงทะเบียน Training

ผลงานรางวัลระดับนวัตกรรมงานวิจัย ของ STALEAF สารสกัดว่านตาลเดี่ยว

“Special Prize” by Chinese Innovation & Invention Society (Taiwan)2014
“Special Prize” byKorea Invention New2014
“Bronze Medal”by the 8th International Warsaw Invention Show (IWIS) 2014, Warsaw, Poland
“Best Award”from Invention Day 2014 By National Research Council of Thailand (NRCT), Thailand
“Top Ten Awards” By Rajamangala University of Technology Thanyaburi

“Best Award” by The 2nd Academic Science and Technology Conference (ASTC) 2014. Science and Technology: Innovation Education Challenges the Nation towards AEC. 2014 at Miracle Grand, Bangkok  

“Merit Award” by 2014 WIAF : WORLD INVENTOR AWARD FESTIVAL, Korea 2014

         จากงานวิจัยที่ได้รับรางวัลมากมายในระดับงานนวัตกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการยืนยันว่า สารสกัด ว่านตาลเดี่ยว STALEAF เป็นสารสกัดจากธรรมชาติตัวใหม่ ที่สามารถนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในเครื่องสำอางเพื่อผิวขาวและ anti-aging ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิธิภาพ

STALEAF สารสกัดว่านตาลเดี่ยว

คุณอยู่ที่: หน้าแรก ผลงานรางวัลระดับนวัตกรรมงานวิจัย ของ STALEAF สารสกัดว่านตาลเดี่ยว