ลงทะเบียน Training

University industry collaboration

ทฤษฎีด้านนวัตกรรมอีกหนึ่งทฤษฎี ที่บริษัทซีดีไอพีนำมาใช้ คือ  university industry collaboration

คือการพัฒนา สินค้าและบริการด้านนวัตกรรม โดยอาศัยความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเองมีนักวิจัยที่มีคุณภาพและมีความรู้มาก รวมถึงยังได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากรัฐบาลและจากภาคอุตสาหกรรมเอง มาทำการคิดค้นวิจัยพัฒนา และพิสูจน์ ยืนยันคุณภาพของงานวิจัยนั้น

          ส่วนภาคอุตสาหกรรม จะมีโจทย์วิจัย และปัญหาจากภาคอุตสาหกรรม ทั้งกระบวนการผลิต ทั้งด้านการบริการ หรือความต้องการผลิตภัณฑ์จากการตลาด โดยภาคอุตสาหกรรมนี้จะสามารถส่งต่อปัญหา หรือโจทย์วิจัย รวมทั้งเงินทุน ให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถนำไปวิจัยและพัฒนาต่อยอดได้ โดยมหาวิทยาลัยเองก็สามารถใช้บุคลากรทั้งนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยร่วมกันพัฒนา สินค้า กระบวนการผลิต หรือกระทั่งบริการ โดยความสัมพันธ์ระยะยาวนี้ ทางมหาวิทยาลัย ก็มักที่จะสามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร และบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม ที่มีความรู้ในเชิงลึก จากงานประจำ

ทฤษฎีนี้จะเห็นได้ว่าความเชื่อมโยง ระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม มีการนำไปใช้ อย่างแพร่หลายในต่างประเทศ

          ซีดีไอพีก็เป็นอีกหนึ่งบริษัท ที่มีความจริงจังในการนำทฤษฎีนี้ไปใช้ จนสามารถ ดำเนินธุรกิจ ได้อย่างประสบความสำเร็จ สามารถสร้างความร่วมมือ กับหลายๆมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และสามารถมีงานวิจัยและผลิตสินค้า ใหม่ ตอบสนอง ความต้องการของตลาดและความต้องการของผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ รวมถึงสามารถสร้างกระบวนการผลิต และพัฒนากระบวนการผลิตใหม่ๆให้กับโรงงานผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแผนโบราณได้เป็นอย่างดี

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก University industry collaboration