ประธานบริหาร

          ปัจจุบันตลาดธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพทั้งในและต่างประเทศมีการเจริญเติบโตสูงขึ้น ท่ามกลางการแข่งขันของผู้ประกอบการในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างตรงตามเป้าหมาย ซึ่งในขณะนี้ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรค และลดปริมาณการรับประทานยา ซึ่งอาจมีผลข้างเคียงกับร่างกาย จึงทำให้เกิดความสนใจทำธุรกิจประเภทนี้ ประกอบกับธุรกิจของครอบครัว คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม ค็อกซ์ เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน แต่ไม่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ จึงได้ก่อตั้งบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นมาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะภายใต้แบรนด์ของตนเอง แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพดี จึงได้ปรับกลยุทธ์การผลิตจากผลิตภายใต้แบรนด์ของตนเองเป็นการรับจ้างผลิตให้กับบุคคลอื่น โดยกิจการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม และจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตทำให้ทีมงานได้ส่งเสริมประสบการณ์ในด้านการวิจัยและพัฒนาของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและต้องการจะนำความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอื่นๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเป็นจุดผลักดันให้ก่อตั้งบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด, ชื่อเต็มคือ (Conceptual Development Intellectual Property) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย ซีดีไอพีจะรับเอาแนวความคิดของลูกค้า นำมาวิจัยและพัฒนาโดยคำนึงถึงจุดยืนของผลิตภัณฑ์ในตลาด เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เข้าสู่เชิงพาณิชย์ ในการให้บริการของเราเน้นการให้บริการแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่การคิดค้นสูตร รับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ วิจัยและพัฒนา รับจ้างผลิต ออกแบบบรรจุภัณฑ์ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้นซีดีไอพียังเป็นสื่อกลางในการนำผลงานวิจัย งานนวัตกรรม และภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชน์ ทั้งยังมีการขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐบาล ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน 5 ส 2 ว ของรัฐบาลเป็นต้น

 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประธานบริหาร