ประธานบริหาร

          บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรม Health Care ออกสู่ตลาดและสังคม คำว่า นวัตกรรมใหม่ (Innovation) ในความหมายของเราคือ การ Research & Commercialize นอกจากนี้เรายังสนใจในการนำงานวิจัยพัฒนาที่มีอยู่
แล้ว ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่า มาต่อยอด โดยการวิจัยและพัฒนาให้สามารถสร้างผลิตผลเชิงอุตสาหกรรมออกมาเป็นสินค้าและบริการได้ จนสามารถนำผลิตผลดังกล่าวขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถสร้างราคาให้แก่สินค้าให้สามารถแข่งขันในท้องตลาดได้ และที่สำคัญสินค้าที่ผ่านการวิจัยพัฒนาและผลิตจากเราทุกชิ้น ล้วนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นที่พอใจของลูกค้าสามารถนำเสนอสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ตราสินค้าต่างๆ มากมาย เป็นที่ยอมรับจากตลาด ตามมาตรฐานสากล ทีม CIO เอง นับเป็นทีมวิจัยและพัฒนาที่ทำหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง สนับสนุนความสำเร็จของสินค้า ที่ออกสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ กลุ่มสินค้า อาทิ สมุนไพร อาหารเสริม เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น บริษัทของเราได้ผนึกกำลังจากบุคลากร ทีมงานทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทีมนักวิทยาศาสตร์ ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์การทำงาน บริษัท CDIP ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและ สถาบันวิจัยระดับชาติ เพื่อสร้างผลิตผล อาทิ สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และรวมผลิตผลในกลุ่ม ทรัพย์สินทรัพย์ทางปัญญา อาทิ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ ความลับทางการค้า เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัท CDIP กำลังสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุนของรัฐ เพื่อช่วยสนับสนุนทุนสำหรับงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรม 50% - 100% ให้กับลูกค้าที่ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการกับ บริษัท CDIP และในขณะนี้บริษัท CDIP ของเราอยู่ในขั้นตอนของการทำ RDC BOI เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ร่วมวิจัยกับ CDIP ไปใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีต่อไป นับเป็นข่าวดีที่กำลังจะเกิดในอนาคตอันใกล้นี้
 
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประธานบริหาร