Sibutramine

ไซบูทรามีน(Sibutramine)
          ไซบูทรามีน(Sibutramine) คือ ยาลดความอ้วน ซึ่งกลไกการออกฤทธิ์คือ ยับยั้งการเก็บกลับ  (reuptake) ของสารสื่อประสาทจำพวก ซีโรโทนิน (serotonin) และ นอร์อีพิเนฟริน (norepinephrine) ที่บริเวณสมองส่วนไฮโปธาลามัส (hypothalamic area) ส่งผลให้ความอยากอาหารลดลงและอิ่มเร็วขึ้น และช่วยกระตุ้นกระบวนการเผาผลาญของร่างกายได้ทำให้รู้สึกไม่อยากอาหารและยังทำให้ร่างกายเผาผลาญไขมันที่สะสมได้มากขึ้นอีกด้วย จึงทำให้ยาลดความอ้วนที่ด้อยคุณภาพ ไร้มาตรฐาน นำสารไซบูทรามีนมาผสมแล้วจำหน่ายกันตามท้องตลาดโดยประเทศไทยสั่งห้ามนำเข้าตั้งแต่ปี 2555สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สั่งเพิกถอนห้ามใช้เด็ดขาด

อ่านเพิ่มเติม: Sibutramine

Supercritical fluid extraction

  Supercritical fluid (SCF) หมายถึง การใช้ของไหลยิ่งยวด (supercritical fluid) ในการสกัดสารจากวัตถุดิบที่สนใจ ซึ่งของไหลเกิดจากการเพิ่มความดัน และอุณหภูมิเกินจุดวิกฤต (critical point) สารจะประพฤติตัวเป็นของไหลยิ่งยวด

อ่านเพิ่มเติม: Supercritical fluid extraction

การสกัดสารด้วยน้ำและแอลกอฮอล์

          หลักการสำคัญ  เนื่องจากการสกัดด้วยตัวทำละลายอาศัยการละลายของสารเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นหลักการสำคัญจึงขึ้นอยู่กับการเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถสกัดสารที่ต้องการได้มากๆ ทั้งนี้เพราะสารแต่ละชนิดมักจะละลายในตัวทำละลายต่างชนิดได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในขิงจะมีทั้งสารที่มีสีและสารที่มีกลิ่น ซึ่งสารที่มีสีละลายในเอธานอลได้ดีกว่าในน้ำ ในขณะที่สารที่มีกลิ่นละลายในน้ำได้ดีกว่าในเอธานอล ดังนั้นถ้าต้องการสกัดสารที่มีสีจากขิง ควรใช้เอธานอลเป็นตัวทำละลาย  และถ้าต้องการสกัดสารที่มีกลิ่น ควรใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย  เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม: การสกัดสารด้วยน้ำและแอลกอฮอล์

ความแตกต่างระหว่าง sugar coated tablets กับ film coated tablets

ยาเม็ดเคลือบ  (Coated tablets )
          ยาเม็ดที่พบได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาลหรือร้านยา คือ ยาเม็ดเคลือบ (coated tablets) ซึ่งก็จะมีอยู่สองกลุ่มใหญ่ๆได้แก่ ยาเม็ดเคลือบน้ำตาล(sugar coated) ยาเม็ดเคลือบฟิล์ม  (film coated)

วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความสวยงามกลบรสหรือกลิ่นที่ไม่น่ารับประทานของตัวยา สะดวกในการกลืน เป็นเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต หรือเพื่อให้ตัวยาออกฤทธิ์ที่สำไส้ และตัวยาบางขนานจะระคายเคืองกระเพาะอาหารหรืออาจเสื่อมสลายโดยกรดในกระเพาะอาหาร ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบยังสามารถทำให้ยาเม็ดเคลือบสามารถควบคุมการปลดปล่อยตัวยาให้ปลดปล่อยอย่างช้าๆ และออกฤทธิ์ได้นาน เพื่อลดจำนวนครั้งที่ต้องกินยาให้น้อยลง

อ่านเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่าง sugar coated tablets กับ film coated tablets

Freeze Dry

หลักการทำงาน
         การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง(freeze dehydration หรือ lyophilization) หมายถึงการทำแห้ง (dehydration) ด้วยการแช่เยือกแข็ง (freezing) ทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อน แล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึกน้ำแข็งระเหิด (sublimation) เป็นไอ ด้วยการลดความดันให้ต่ำกว่าบรรยากาศปกติ ขณะควบคุมให้อุณหภูมิต่ำ (ที่อุณหภูมิ เท่ากับหรือ ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส น้ำแข็งระเหิดที่ความดันเท่ากับ 4.7 มิลลิเมตรปรอทหรือต่ำกว่า)

อ่านเพิ่มเติม: Freeze Dry

คุณอยู่ที่: หน้าแรก