หลักการของเครื่อง Spray Dryer

          การทำแห้งแบบพ่นฝอยเป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อระเหยน้ำออกจากของเหลวอย่างรวดเร็วโดยอากาศร้อน กระบวนการนี้ประกอบไปด้วยการพ่นของเหลว ( feed ) ออกมาจนเป็นละอองขนาดเล็ก เข้าผสมกับอากาศร้อนที่ไหลผ่านอย่างรวดเร็ว ทำให้น้ำที่อยู่ในละอองของเหลวระเหยไปทั้งหมด และได้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรูปของผงแห้ง สำหรับกระบวนการทำแห้งให้กับ feed นั้น จะเริ่มทำตั้งแต่ใส่ feed ลงในเครื่อง แล้วรอจน feed มีความชื้นในระดับที่เหมาะสมต่อการฉีดให้ออกมาเป็นละออง จากนั้นจึงแยกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทำแห้งออกมา สำหรับตัวอย่างของเหลวที่นำมาทำแห้งนั้นสามารถใช้ได้ทั้งที่เป็น ตัวทำละลาย สารประเภท emulsion หรือสารแขวนลอยก็ได้ ส่วนเครื่องมือที่ใช้สำหรับกระบวนการทำแห้งแบบพ่นฝอยคือเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย (Spray Dryer)

อ่านเพิ่มเติม: หลักการของเครื่อง Spray Dryer

สารต้านอนุมูลอิสระ Antioxidant

          สารต้านอนุมูลอิสระ คือ สารต้านอนุมูลอิสระ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สารต้านออกซิเดชั่น” (antioxidant) เป็นสารสำคัญ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีหน้าที่สำคัญช่วยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation) ซึ่งหมายถึงปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโมเลกุลภายในร่างกายกับออกซิเจน 

อ่านเพิ่มเติม: สารต้านอนุมูลอิสระ Antioxidant

จุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร

จุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร

          การปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ำ อากาศ ฝุ่นละออง เครื่องจักรและอุปกรณ์แปรรูปอาหารจากตัววัตถุดิบ เช่น พืช ผัก ผลไม้ สัตว์ บริเวณทางเดินอาหาร ขน หนังของสัตว์ และบุคคลที่สัมผัสกับอาหาร 
- การปนเปื้อนจากดิน  ดินเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ เช่น พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร เครื่องเทศ ดินจะปนเปื้อนมากับวัตถุดิบได้มากระหว่างการเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะพืชหัวซึ่งมีส่วนที่ใช้ประโยชน์อยู่ใต้ดิน เช่น กระชาย ขิง ดินเป็นแหล่งของจุลินทรีย์หลายชนิด ปริมาณของจุลินทรีย์แตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความชื้นในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ชนิดและปริมาณของสารอาหาร ในดิน อุณหภูมิ จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ที่พบมากคือ แบคทีเรียที่สร้างสปอร์ได้แก่ เช่น Bacillus และ Clostridium นอกจากนี้ยังพบแบคทีเรีย Enterobacter, Enterococcus, Pseudomonas เป็นต้น ส่วนราพบมากที่บริเวณผิวดิน เช่น Aspergillus และ Penicillium เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม: จุลินทรีย์ปนเปื้อนในอาหาร

ไฮโดรควิโนนคืออะไร

ไฮโดรควิโนนคืออะไร

          ไฮโดรควิโนน (HQ, Hydroquinone) คือ สารเคมีซึ่งเป็นที่นิยมในการนำมาเตรียมครีมที่ทำให้หน้าขาว นิยมกันมากในการทำครีมที่ทำให้หน้าขาวเร็ว ขาวไว เนื่องจากไฮโดรควิโนนออกฤทธิ์โดยการการยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีของผิวหนัง (melanin) จึงมีผลทำให้ผิวขาวขึ้นได้ การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไฮโดรควิโนนนั้นควรใช้กับผู้ที่มีปัญหาฝ้า หรือรอยด่างดำจากสิวที่รุนแรงและจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ของตัวยาที่แน่นอนระบุอยู่ นอกจากนี้ไฮโดรควิโนนเป็นสารที่ทำปฏิกิริยากับแสงแดด ซึ่งหากทายาที่มีส่วนผสมของไฮโดรควิโนนแล้วไม่ทาครีมกันแดด ฝ้าจะดำกว่าเดิมได้ 
ในปัจจุบันนี้ไฮโดรควิโนนได้ถูกสั่งห้ามใส่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่วางจำหน่ายทั่วไป เนื่องจากไฮโดรควิโนนมีแนวโน้มก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่อันตรายต่อผิวหนังได้ระยะยาว เช่น การเกิดฝ้าถาวร ปัจจุบันจึงมีข้อกำหนดในการใช้โดยควรต้องใช้ตามคำแนะนำของแพทย์เท่านั้นและไม่แนะนำให้ผู้บริโภคไปหาซื้อยาไฮโดรควิโนนมาใช้เอง 

อ่านเพิ่มเติม: ไฮโดรควิโนนคืออะไร

การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์

          การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์นั้น มีความสำคัญในทุกขบวนการที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้นตั้งแต่ขบวนการผลิตจนถึงสภาวะเก็บรักษา ความคงตัวของผลิตภัณฑ์นั้น สามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง ซึ่งที่ใช้กันมากที่สุดคือ ความคงตัวทางเคมีของตัวผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามการทดสอบความคงตัวนั้นไม่ได้ขึ้นกับสารสำคัญเพียงอย่างเดียว ยังมีคุณสมบัติอื่นๆด้วย เช่น สี การละลาย ความชื้น ความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม: การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์

คุณอยู่ที่: หน้าแรก