เข้าเยี่ยมชมบริษัท CP ALL (Extra)

    คุณพิษณุ แดงประเสริฐ  ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมด้วยคุณสรสิช แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด   และคุณพัชดาพร นรวรางกูร ตำแหน่ง Pharma Senior Manager ตัวแทนบริษัทได้รับเกียรติให้เข้าเยี่ยมชมบริษัท CP ALL (Extra)

อ่านเพิ่มเติม: เข้าเยี่ยมชมบริษัท CP ALL (Extra)

โครงการ SME Spring Up

   

       คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์     กับ อสมท. ช่อง9 เกี่ยวกับผลของการอบรมโครงการ sme spring up ซึ่งจัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ,SMI และสภา อุตสาหกรรม ประเทศไทย ซึ่งอบรมเกี่ยวกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเอสเอ็มอีไทยด้วยนวัตกรรม เป็นโครงการที่ดีระดับแข็งแรงมาทำกิจกรรมร่วมกันให้ได้เน็ตเวิร์คและความร่วมมือในอนาคต

 

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ SME Spring Up

เข้าพบคุณจุล โชติกะวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 1577 โฮม ชอปปิ้ง จำกัด

   คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าพบปะ คุณจุล โชติกะวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 1577 โฮม ชอปปิ้ง จำกัด ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

 

พัฒนาโปรเจคใหม่ กับเสี่ยครีมแห่ง JM

          

คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัดร่วมพัฒนาโปรเจคใหม่กับเสี่ยครีม แห่ง JM

อ่านเพิ่มเติม: พัฒนาโปรเจคใหม่ กับเสี่ยครีมแห่ง JM

พบ ท่าน พณ. ดร. กร CEO แห่ง บริษัทประชารัฐ

                    

     คุณพิษณุ แดงประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าพบท่าน พณ.ดร. กร CEO แห่งบริษัทประชารัฐ โปรเจกพัฒนาผลิตผล เฉพาะของท้องถิ่นเมืองเพชรฯแท้ๆ สนับสนุน เศรษฐกิจและสังคม กับอาจารย์ผู้ทรงความรู้อีกสองท่าน

อ่านเพิ่มเติม: พบ ท่าน พณ. ดร. กร CEO แห่ง บริษัทประชารัฐ

คุณอยู่ที่: หน้าแรก